เดือน: พฤษภาคม 2019

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์ สืบเนื่องจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสู่ประเทศไทย 4.0”