ประชุมหารือจัดประชุมพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กองวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จัดประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 101 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โดยมี นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม