เดือน: มิถุนายน 2020

ประชุมคณะบริหารงานวิจัยของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณางานวิจัยในประเด็นการติดตามและประเมินผลงานโครงการปี2563 (ตป.1รอบ9เดือน) แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี2564 (ว1ก.)และข้อเสนองานวิจัยใหม่ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 มิถุนาย […]