กิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลดPM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลดPM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC

ขณะนี้ได้เปิดการลงทะเบียนรับต้นไม้ รอบที่ 2 แล้ว
โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 และสามารถติดต่อรับต้นไม้ได้ที่สำนักงานเขตที่ท่านเลือก
ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2563 ตามเวลาทำการ
https://www.green-city.online/register