มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แด่ อธิบดีกรมวิชาเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ห้อง 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ