ถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณโถ่งชั้นล่างอาคารอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงทพฯ