ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานรับยอดจองและการส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของกรมวิชาการเกษตร

   วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานรับยอดจองและการส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นเลขานุการฯ พร้อมด้วยหน่วยงาน สวส. สวพ.1-8 ศวส. ศวร. ศวพ. ศกล. ศวกส. ศวม. และ ศทส. รวมทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน