Menu +

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ประสบอุทกภัยฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสมบัติ ตงเต๊า ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะฯด้วย ทั้งนี้ นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมผู้แทน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา และสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วม ให้การต้อนรับคณะฯ ในโอกาสนี้ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชได้จัดชุดบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์พืชไร่ จำนวน 250 ชุด เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วย