การประชุมวิชาการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2565 “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ก้าวไกล เกษตรกรไทยก้าวหน้า”

ขอเชิญร่วมประชุมฯ

การประชุมวิชาการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2565 “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ก้าวไกล เกษตรกรไทยก้าวหน้า” ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมบัติ ตงเต๊า) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุุม และนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในกำหนดการดังกล่าว ซึ่งมีวิทยากรบรรยายพิเศษในช่วงเช้า-บ่าย