ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 สวพ.5 สวพ.2 และ สวร. ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ซึ่ง น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้จัดเตรียมถุงผ้าบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชผักสวนครัว จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์