สวพ.6 ประชุมพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน”ครั้งที่ 8

             วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 25

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อ

Read more

สวพ.6 บรรยายความรู้ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2564 และข้อกำหนด 8 ประการ เพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP และ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกรอำเภอนายายอาม ที่สนใจเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อ

Read more

สวพ.6 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 บรรยายความรู้ เรื่อง การผลิตและการใช้น้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกร กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านชำตาเรือง หมู่ 7 ตำบลคลองพู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 ตรวจติดตามการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์

Read more