ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.6 ครั้งที่ 5/2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์

Read more

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์

Read more