วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบหมายให้ นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านพืชสกุลกัญชา กรมวิชาการเกษตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
.
.
.
📸ภาพ:ศวม.ขอนแก่น
ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ ศวม.ขอนแก่น