เดือน: กรกฎาคม 2020

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.)

ประกาศกรมวิชาการเกษต […]

ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุริทร์ จ.สุรินทร์ และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมด้วย นายจเด็จ เจือจันทร์ นักวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุริทร์ จ.สุรินทร์ และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ร่วมงานทำบุญของสถาบันวิจัยพืชสวน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้ร่วมงานทำบุญของสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมกันนี้ได้มอบมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563 นายจเด็จ เจือจันทร์ นักวิชาการเกษตร นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์กุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต ได้ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ ณ ศูน์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษต […]