ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี

     วันที่ 1 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ

Read more