สวพ.6 ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด หนอนเจาะเมล็ด ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ณ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่

Read more