ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ จันทบุรี ระยอง ตราด ตรวจติดตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์

Read more