วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น , นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น , นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นและ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

เยี่ยมชมฟาร์มพันธุ์ดี บริษัท กรีน โกลบอล ซีดส์ จำกัด บ้านบึงกลาง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อการส่งออก โดยมีคุณวิชัย ภามนตรี ผจก.ฝ่ายขาย ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้เป็นการเกี่ยวก้อยจับมือกับภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการฯ โดยบริษัท กรีน โกลบอล ซีดส์ จำกัด และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จะจัดหาเมล็ดพันธุ์ผัก โอกาสแรก จำนวน 2,000 ชุด สนับสนุนให้แก่ครัวเรือนตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อนำไปปลูกสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือนต่อไป