“ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช”
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว พริก ถั่วฝักยาว อย่างละ 200 ชุด แก่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัมนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา