วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก คณะเทคโนโลยี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2566 จำนวน 4 คน และ วันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 7 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น