วันที่ 19-21 เมษายน 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ ดำขำ ผอ.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เข้ารวบรวมผลผลิตถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (ผ.2) ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู