วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 4,000 ซอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น