ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล

วันที่ ๑๓​ ตุลาคม​ ๒๕๖๕​

Read more