ผอ.สวพ.5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ ๓๕๐๒-๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ ๓๕๐๒-๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ ผู้ตรวจประเมิน กรมวิชาการเกษตร มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกำหนดของรายการตรวจประเมินตามมาตรฐาน หลักปฏิบัติที่ทีสำหรับการผลิตพืชสมุนไพร (มกษ ๓๕๐๒-๒๕๖๑)

Read more

ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สาขาการผลิตพืชตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร GAP ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะทำงานฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สาขาการผลิตพืชตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร GAP ประจำปี ๒๕๖๖  ณ แปลงนางพิมพ์ทอง ดวงจันทร์ บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑๑

Read more

ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะทำงานฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ แปลงนายประเสริฐ เกิดรพ บ้านเลขที่ ๒๓/๒ หมู่ ๑๒ ตำบลไม้ดัด

Read more

ผอ.สวพ.๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ และรับพรจากท่านผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่และรับพรจากท่านผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร  

Read more

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะผู้บริหาร  เข้าพบ นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะผู้บริหาร  เข้าพบ นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Read more

ร่วมโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ในกิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

ลงนามถวายพระพร และร่วมปลูกต้นทองอุไร เพื่อเทิดพระเกียรติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และพลโทปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมปลูกต้นทองอุไร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้สวดมนต์บูชาธรรมบทสวดโพชฌังคปริตร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

Read more

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลพระพรหม และร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลพระพรหม ประจำสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

Read more

สวพ.5 ร่วมสวดมนต์ (บทโพชฌังคปริตร) และลงนามถวายพระพร

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมสวดมนต์ (บทโพชฌังคปริตร) และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ณ บริเวณอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more