วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่

Read more

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” และร่วมจัดนิทรรศการฯ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” และร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ แจกต้นกัญชา เมล็ดพันธุ์พืช และต้นพันธุ์ไม้ผล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม

Read more

พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

Read more

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ อรุณวรากรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายรังสรรค์

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่เตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร (Field day) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่เตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร (Field day) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ พุทธอุทธยานนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะฯ เข้ากราบนมัสการหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม (พระราชมงคลวัชราจารย์) และพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขออนุญาตนำผ้ากฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดนครสวรรค์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะฯ เข้ากราบนมัสการหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม (พระราชมงคลวัชราจารย์) และพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขออนุญาตนำผ้ากฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดนครสวรรค์ ในโอกาส กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับข้าราชการ  พนักงานและเจ้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับข้าราชการ  พนักงานและเจ้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ

วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบ งบประมาณสนับสนุนสหกรณ์ อุปกรณ์การตลาดและเครื่องจักรกลการผลิตทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร และเปิดคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่  (DOA Mobile Clinic)

Read more

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผอ.สวพ ๕ และคณะผู้บริหาร ถวายสังฆทานแด่พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเดินทางไปปลูกต้นแคนา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะผู้บริหาร ถวายสังฆทานแด่พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ณ วัดนครสวรรค์  และเดินทางไปปลูกต้นแคนา จำนวน ๓๐๐ ต้น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ และเยี่ยมชมแปลงอินทผาลัม

Read more

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ  ในการศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคสำคัญของส้มโอ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตส้มโอ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ  ในการศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคสำคัญของส้มโอ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตส้มโอ พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการผลิตส้มโอกับเกษตรกรในพื้นที่ ณ สวนส้มโอของนายแหวน เอี่ยมฉ่ำ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

Read more