โรคใบด่างถั่วเขียว

#ระวังโรคใบด่างในถั่วเขียว ปัจจุบันเกษตรกรพบปัญหาผลผลิตลดลงหรือเก็บเกี่ยวไม่ได้เลย เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส 2 วงศ์ (Family) ได้แก่ GeminiViridae: Begomovirus และ Potyviridae: Potyvirus) ซึ่งสร้างความเสียหายในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวภาคกลาง เช่นพิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยนาท ลพบุรี นครสวรรค์เป็นต้น #ลักษณะอาการ ใบมีลักษณะด่างเหลือง (อาจมีอาการใบไหม้แห้งร่วมด้วย) ออกดอกและติดฝักน้อย (ฝักถั่วเขียวมักมีลักษณะลีบและงอ) #วิธีการป้องกันกำจัด

Read more

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง           หากพบเห็นมันสำปะหลังแสดงอาการโรคใบด่างให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรภายในพื้นที่ของท่านทันที ร่วมป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง-ไม่ซื้อหรือลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์จากต่างประเทศ-ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่เป็นโรคหรือประเทศเพื่อนบ้าน-หมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการโรคใบด่างรีบแจ้ง ++สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง++061-4152517 หรือ 02-5798516สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โทร. 056 405 070

Read more