บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ (25กพ64)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 5)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ