สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี