ลงทะเบียนรับต้นกัญชา กัญชง

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชงได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ที่   www.doa.go.th

หรือที่ลิงก์นี้  https://register.doa.go.th/guncha