วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ  ในการศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคสำคัญของส้มโอ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตส้มโอ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ  ในการศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคสำคัญของส้มโอ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตส้มโอ พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการผลิตส้มโอกับเกษตรกรในพื้นที่ ณ สวนส้มโอของนายแหวน เอี่ยมฉ่ำ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท