วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท