ร่วมกรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมกรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท