ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้นางสาวทวีพร สุกใส นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้  โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท