ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราช โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท