วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร