คัดเลือกแปลงต้นแบบ สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง สวพ.5 ตามโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและคัดเลือกแปลงต้นแบบโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อลงพื้นที่คัดเลือกแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขต ณ สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ