เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางวิชยา เรืองกิตติบริบูร นักวิชาการเกษตร และนายฐาปนพงษ์ ต้นแทน นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท