กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดหน่วยงาน ให้สถานที่น่าอยู่ ร่มรื่น และสวยงาม ณ บริเวณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท