งานทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จัดงานทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัว นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะผู้บริหาร เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ของบุคลากรสวพ.5 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท