ขอเชิญร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒