ร่วมกิจกรรม “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567”

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยบุคลากรของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมกิจกรรม “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี

Read more

การประชุมและลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของ สวพ.5 ประจำปี 2567 รอบการคัดเลือกในระดับประเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมการประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรอบการคัดเลือกระดับประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชและสาขาเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ แปลง นางประหยัด ปานเจริญ

Read more

การประชุมและลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช สาขาเกษตรอินทรีย์ ของ สวพ.5 ประจำปี 2567 รอบการคัดเลือกในระดับประเทศ

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมการประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรอบการคัดเลือกในระดับประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชและสาขาเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ

Read more

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและประชุมหารือ การเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567

Read more

พิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตรตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายด้านพืช

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตรตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายด้านพืช ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรร่วมลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางวิชยา เรืองกิตติบริบูร นักวิชาการเกษตร และนายฐาปนพงษ์ ต้นแทน นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายนที มนตริวัต

Read more

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

Read more

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ได้นำองค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากแหนแดง

Read more

ร่วมพิธีเปิดงาน อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ณ

Read more