ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น3-4/2562 (10เมย62)

– รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) – รุ่นที่ 4 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดย สวพ.5 จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายทบทวน  (รุ่นที่ 3/2562) อบรมวันที่ 2-3 เมษายน 2562  รายใหม่ (รุ่นที่ 4/2562) อบรมวันที่ 4-5 เมษายน 2562 – รายชื่อรายทบทวน  – รายชื่อรายใหม่ – กำหนดการรายทบทวน – กำหนดการรายใหม่

Read more

ปิดรับสมัครอบรม ผู้ขายวัตถุอันตราย รุ่นที่ 3-4 /2562 (27กพ62)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร 1.ปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทบทวนและรายใหม่ รุ่นที่ 3-4/2562” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท เนื่องจากผู้สมัครเต็ม 2. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มีนาคม

Read more

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น1-2/2562 (8มค62)

– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) – รุ่นที่ 2 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ โดย สวพ.5 จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัครประมาณเดือน มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ

Read more