แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์

FS-7.4-01 ใบขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง (แก้ไขครั้งที่ 3, 1เมย65) FS-7.4-02 ใบขอรับบริการทดสอบปุ๋ยเคมี (แก้ไขครั้งที่ 5, 18สค66) แบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์และทดสอบ (เริ่มใช้ 5มีค67)

Read more

แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย ปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงานการรับตัวอย่างปุ๋ย ปีงบประมาณ 2565 รายการ แผน จำนวนตัวอย่าง ณ ปัจจุบัน จำนวนตัวอย่าง ที่รับได้ ปุ๋ยเคมี 90 87 3 ปุ๋ยอินทรีย์ 50 87 กรุณาติดต่อสอบถาม 056-405070 ต่อ 111 ข้อมูล ณ วันที่ 1

Read more