ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2564 รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 2 (รายใหม่)–15ธค63

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มครบตามจำนวน 16ธค63 15.51น.

 

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564

รุ่นที่ 1 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 2 (รายใหม่)

– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน) 250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

– รุ่นที่ 2 (รายใหม่)     250 ราย อบรมระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท 

ปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2563  จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนรุ่นละ 250 ราย)

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ของ สวพ.5

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  www.doa.go.th/oard5   www.facebook.com/oard5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 112, 056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

– ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
– ใบสมัคร รุ่น 1 และรุ่น 2