ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่าง ๆ (16กพ64)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่าง ๆ

หมายเหตุ:  ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ (Covid-19) ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดชัยนาทให้ดำเนินการตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

ขออนุญาตเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (ขอทางเว็บไซต์)

ประกาศ
ผังที่นั่งสอบ
แผนที่สถานที่สอบ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑