ประกาศรับสมัคร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบ 2564 รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และ รุ่นที่ 4 (รายใหม่)–7เมย64

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มครบตามจำนวน 8เมย64   09.10น.

 

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564

รุ่นที่ 3 (รายทบทวน)  และ  รุ่นที่ 4 (รายใหม่)

– รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) 200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

– รุ่นที่ 4 (รายใหม่)     200 ราย อบรมระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564   ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท 

ปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2564  จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนรุ่นละ 200 ราย)

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของ สวพ.5

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  www.doa.go.th/oard5   www.facebook.com/oard5  โทรศัพท์ 056-405070 ต่อ 112, 056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

– ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
– ใบสมัคร รุ่น 3 และรุ่น 4