แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น 2 (รายใหม่) ปี 2564 อย่างไม่มีกำหนด

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่นที่ 2/2564 (รายใหม่)

ที่มีกำหนดอบรมวันที่ 22-23เม.ย.64 เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 หากมีกำหนดวันอบรมแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม 056-405070 ต่อ112 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)