ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (31พค65)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

●ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ปวส.)

●ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5)

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

คลิกอ่านประกาศ