ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินคร้้งที่ 2 (8มิย65)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

คลิกอ่านประกาศ