ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

อ่านประกาศ